Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 21:34

Ôi sông Hồng! Sông Hồng vạm vỡ
Có khi Người thiếu đi một tiếng thương thầm
Thôi hãy để dòng Thương thương hộ
Dù nửa dòng bên đục bên trong.


1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002