Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2020 08:34

Yêu những người cùng chạy bom ngoài chợ, xong cùng ta chung một cốc bia hơi,
Chung số phận cùng ta trong cái được thua vĩ đại
Có thể dành chỗ nhau trong cuộc xếp hàng mua thịt, muối...
Nhưng cùng reo khi tên lửa hạ B.52 cháy đỏ ngang trời.


1975

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002