19/10/2021 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung số phận

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2020 08:34

 

Yêu những người cùng chạy bom ngoài chợ, xong cùng ta chung một cốc bia hơi,
Chung số phận cùng ta trong cái được thua vĩ đại
Có thể dành chỗ nhau trong cuộc xếp hàng mua thịt, muối...
Nhưng cùng reo khi tên lửa hạ B.52 cháy đỏ ngang trời.
1975

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Chung số phận