Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 20/07/2009 18:03

Lên gác nhìn quanh kiếm dáng xuân
Mai vừa trụi lá, nhánh khô cằn
Hồng không. Cúc cũng không. Duy chỉ
Gương mặt nhà ai thoáng nét trăng


Rút trong tập nháp Prométhée 86

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002