Chưa có đánh giá nào
28 bài thơ
Tạo ngày 27/06/2005 21:31 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 21/07/2009 17:26 bởi karizebato
Gồm những bài thơ mới ở dạng phác thảo.