Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 21:30

Tôn giáo cuối mùa thu chiến tranh đầy sinh lực
Chuông liên hồi thì làm gì được tiếng bom?
Trời Phật đi một đằng, chiến tranh đi một nẻo
Níchxơn đã được hôn tay bởi Đức Giáo hoàng!


1972

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002