Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 10:52

Bốc lửa máy bay thù mà suýt nữa ta thua
Quần với giặc suốt ngày, chưa hạt cơm nào vào bụng
Kìa Bụt hiện lên rồi giữa đất trời cháy bỏng
Dân bỏ đến tận chiến hào cho một bát canh chua.


1972-1986

Rút trong tập nháp Thơ rộng khổ - Thơ cầm tay.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002