Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 21:33

Hoa vàng yên tĩnh thanh bình
Hay đâu đang chiến tranh với tự chính mình
Từng phút.
Chiều. Cuộc chiến tranh một ngày kết thúc
Hoa tàn rơi xuống đất
Cho một câu thơ đâu đó sinh thành.


1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002