Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 09/10/2009 01:51

Khách lấy hàng sắp đến rồi, thời gian khắc nghiệt đến rồi
Vẽ vân lên bình sứ anh đi, giao cho nó
Giao cho tên phá hoại ấy cái bình không thể vỡ
Dẫu vỡ chăng thì mỗi mảnh sứ của anh cũng mang nhành hoa nét vẽ một thời


Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002