Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 21:45

Chưa đống rơm nào trong tất cả mùa màng tình yêu được yêu như vậy
Bờ sông Đáy đêm trăng rơm mùa hạ ấm nồng
Mùa gặt hái xong, ta nằm thanh thoả
Chỉ biết mùi rơm, quên cả tiếng bom gầm.


1972-1987

Rút trong nháp Cầm tay, tập 3.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002