Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 10:50

Nào có con bướm nào ngày nhỏ bay đâu?
Chả qua là kẻ bắt bướm có tuổi thơ bay mất
Những con bướm tuột khỏi tay ta về sau lại là các con bướm khác,
Nó không hiền hậu như bướm xưa tuổi nhỏ, cái hôn đầu.


1975

Rút trong tập nháp Thơ cho em.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002