Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 10:59

Jean Fonda: Tôi hỏi các bạn.
Tôi sẽ còn tiếp tục hỏi.
Tôi hỏi với tư cách là người Mỹ.
Hỏi vì tôi khóc hàng đêm
Hỏi vì sao lại là như vậy?...

Câm ơn cuộc đời đã có những Jean Fonda
Sinh ra trái tim biết hỏi.
Khi lòng yêu đến đâu thì thành trí tuệ tuyệt vời
Bắt thế giới tự hỏi mình và giải đáp.
Giọt nước mắt của chị nặng hơn bao kẻ
Đi qua sự vật, nhởn nhơ cười.


1975

Rút từ tập nháp Thơ cho em.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002