Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2020 21:44

Năm tháng trại tù có màu trắng bệch của tường vôi thời gian ẩm mục
Lại có màu lá bàng đỏ úa máu tù nhân.
Đo nó, tính nó bằng số trận đòn nhận trên mình, số mộ chôn ngoài cát
Có khi lại là màu không đo được, thắm sâu của bầu trời xanh thủng đáy
Và màu mây vây kín đảo, bốn bề che hết cả bình mình.


1987

Rút trong nháp Cầm tay, tập 1.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002