Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 10:57

Giữa lúc đang nồng, hoa vụt đi
Chờ ta lơ đãng lại xuân về
Cứ chơi đi trốn đi tìm thế
Hết nửa đời ta Xuân kể chi.


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002