Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 21:35

Con học trường sơ tán
Thầy giáo thương binh nghèo
Bàn hẹp và ghế gẫy
Nhà trường còn đơn neo.
Ngày nắng giặc bay nhiều
Mũ rơm rồi túi thuốc
Ngày mưa không học được
Mái trường tranh dột nhiều.
Thế nhưng con học đều
Mỗi năm lên một lớp
Học gì, con cũng thuộc
Con được thầy giáo yêu.
Con chỉ thích một điều:
Đánh cho xong giặc Mỹ
Lợp ngói mái tranh nghèo
Học sinh đi thả diều
Thầy giáo cho lớp nghỉ.


1972-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002