Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 10:58

Hoa năm cánh dẻ vàng rơi mặt đất
Cành rơi vàng trong lúc xe qua
Ta tình cờ, hương dính lòng ta
Ta không đến, thì mùi hương mất.


Khoảng 1973

Rút từ tập nháp Thơ cho em.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002