Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 10:54

Tiếng đàn bầu
Không khóc nhiều đâu.
Không khóc.
Đã thanh lọc nỗi đau
Qua âm sắc
Nên bây giờ trong vắt
Trong veo một tiếng đàn bầu.
Không khóc.
Cả một trời bể dâu
Nước mắt
Ở đâu? Ở đâu?
Trong gỗ, trong dây, trong cần... buông bắt
Đã lùi, đã xa, đã khuất
Bây giờ hồi ức
Bây giờ còn lại
Đôi câu.


Rút trong tập thơ Hương tình nhỏ.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002