Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 10/10/2009 01:50

Mùa xuân vô thần
Hoa làm tôn giáo
Con ong ngoan đạo
Mật vàng tìm ăn


Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002