Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 10/10/2009 01:37

Học bảy ngày triết học
Đi mười năm chiến trường
Đánh giặc ngoài trăm trận
Tóc xanh giờ điểm sương


Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002