Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 21:39

Nhớ thằng bạn cùng quê
Hẹn đánh xong giặc về
Cùng tắm sông một bữa
Tao đã về rồi đó
Mộ mày còn trong kia.
Sông đỏ lừng tu hú
Sông xanh rờn bóng tre
Đợi mình như tuổi nhỏ
Mày đâu mày chẳng về!

Tao về chưa ấm chỗ
Đã chiến tranh lại rồi
Đã chiến tranh lần nữa
Chưa tắm xong một bữa
Đã có lệnh trên đòi
Nếu mày còn sống đó
Lại cùng tao đi thôi.


Rút từ tập nháp Thơ rộng khổ - Thơ cầm tay.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002