Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 18:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/07/2009 20:14

Mỗi ngày anh đạo diễn vở kịch đời anh không thứ lớp
Đoạn đằng sau có khi diễn trước
Đoạn đầu tiên lại để sau cùng
Trăm vai phản diện, chính diên ư, cho đến màn phông...
Đều anh cả
Không màn phông, chỉ có trái tim nhức buốt
Lại phải đóng vai hề cười cợt
Đóng quan toà ư? Để xử tội phạm lại là mình!
Diễn sao cho mình không phải lừa ai
Chả phải lừa mình
Nếu thiên hạ không xem đến chót
Thì mình cũng xem đến chót
Kể cả vĩ thanh


1988
Rút trong tập nháp Nhặt.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002