09/03/2021 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo diễn

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 18:13

 

Mỗi ngày anh đạo diễn vở kịch đời anh không thứ lớp
Đoạn đằng sau có khi diễn trước
Đoạn đầu tiên lại để sau cùng
Trăm vai phản diện, chính diên ư, cho đến màn phông...
Đều anh cả
Không màn phông, chỉ có trái tim nhức buốt
Lại phải đóng vai hề cười cợt
Đóng quan tòa ư? Để xử tội phạm lại là mình!
Diễn sao cho mình không phải lừa ai
Chả phải lừa mình
Nếu thiên hạ không xem đến chót
Thì mình cũng xem đến chót
Kể cả vĩ thanh
1988
Rút trong tập nháp Nhặt

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Đạo diễn