Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2020 17:17

Khi cha ông đến đầu tiên bên dòng sông nước xoáy
Thì đã khổ đã yêu chưa đấy
Mà để sóng lòng mình cuộn lại những hoa văn?
Hay những dòng sông ban đầu đã chảy xiết thời gian
Và nét bút đầu tiên tìm cưỡng lại?
Những dấu vết tinh thần
Của cha ông gặp sông một buổi, gặp đời một buổi
Sao để cháu con bốn nghìn năm ở dưới
Cũng thấy lòng mình
                      Rất đỗi
                                Bâng khuâng.


(Viết khoảng 1975-1985)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002