Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 08:30

Ôn Như Hầu máu chảy phía siêu hình
Nguyễn Du vết thương lòng ta phí máu
Yên Đổ tiếng khóc sau tiếng cười không thể giấu
Và Tú Xương tiếng cười gần như mảnh vỡ thuỷ tinh...
Chúng tôi thắng nơi các anh xưa bỏ cuộc.
Nhưng không có các anh là điều không thể được.
Chính bằng nỗi đau xưa mà ta mở cuộc hành trình
Thời đại Hồ Chí Minh không quên rừng lau Hoàng Hoa Thám
Người lái máy cày nhớ người lên máy chém lúc bình mình


1975

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002