Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2020 08:33

Không phải bạn bè anh ngày bé
Chung một lỗ chơi bị, bắt dế...
Thường là máu người không quen biết đổ cho ta
Hôm nay có người không quen hy sinh cho anh ở chỗ bến phà
Một người không quen dắt tay anh vượt bom qua cầu khỉ
Một người không quen đắp chăn lên mình anh nhè nhẹ
Sáng dậy anh giật mình thì họ đã đi xa.


1975

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002