Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 21:14

Mẹ mất mười năm rồi
Nay về không thấy mẹ
Người quen mẹ đã mù
Hỏi đường, không thể trỏ.


1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002