Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 21:29

Nhớ sắc hoa một ngày
Khôn dang tay nắm bắt
Chiều xuân nằm úp mặt
Gối đầu vào cánh tay.


1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002