1. Ái chủng
 2. Ái quần
 3. Ái quốc
 4. Bài ca chúc Tết thanh niên
  1
 5. Bài thơ tặng một cô gánh nước
 6. Bán chữ
 7. Bán mình
 8. Bánh mì
 9. Bệnh hạ huyết lại phát, có bạn gái cho tiền uống thuốc
 10. Bệnh trung cảm tác
 11. Buổi rạng đông
 12. Cảm tác nhân ngày đệ bát chu niên cụ Phan Tây Hồ
 13. Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông
  6
 14. Can anh
 15. Câu đối điếu cụ nghè Tập Xuyên Ngô Đức Kế
 16. Cây cờ
 17. Chết
 18. Chơi xuân
 19. Con đò trên sông
 20. Cười mình
 21. Đá tự thuật bài 1
 22. Đá tự thuật bài 2
 23. Đá tự thuật bài 3
 24. Đầu mùa hè
 25. Đậu thuyền dưới chùa Thiên Mụ, đụng trời mưa
 26. Đề bia Ấu Triệu
 27. Đề cảnh xưa thành Thăng Long
 28. Đề cây hoàng mai ở trước bia cô Ấu Triệu
 29. Đề miếu thờ Ấu Triệu
 30. Đêm gần sáng
 31. Đêm mưa thương người bán bánh rao bài 1
 32. Đêm mưa thương người bán bánh rao bài 2
 33. Đêm mưa vịnh chơi bài 1
 34. Đêm mưa vịnh chơi bài 2
 35. Đêm ngồi một mình bài 1
 36. Đêm ngồi một mình bài 2
 37. Đêm thu cảm tác
 38. Đêm trăng hỏi bóng
 39. Đêm trăng lên núi Ngự Bình bài 1
 40. Đêm trăng lên núi Ngự Bình bài 2
 41. Điếu Phan Văn Trường
  1
 42. Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 1
 43. Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 2
 44. Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 3
 45. Đồng hồ náo
 46. Em bé mồ côi đi tu
 47. Gà gáy sáng
 48. Giang hồ mãn địa nhất ngư ông bài 1
 49. Giang hồ mãn địa nhất ngư ông bài 2
 50. Gọi trà
 51. Gửi bạn bài 1
 52. Gửi bạn bài 2
 53. Gửi bạn bài 3
 54. Gửi cô phương danh
 55. Hoạ “Chùa hoang”
 56. Hoạ “Gái ở chùa”
 57. Hoạ “Thức khuya”
 58. Hoạ bài “Vịnh bức dư đồ rách” của Tản Đà bài 1
 59. Hoạ bài “Vịnh bức dư đồ rách” của Tản Đà bài 2
 60. Hoa sen
 61. Hoa thuỷ tiên
 62. Hoài cảm chùa Non Nước
 63. Hỏi trăng
 64. Hỡi con chim cu kia ơi
 65. Khát nước
 66. Khóc báo Dân
 67. Không đề
 68. Khuê phụ thu hoài
 69. Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm
  1
 70. Một mình ngồi thuyền
 71. Mừng cụ Đoàn Tử Quang
 72. Mừng Đông Dương tạp chí
 73. Mừng Tết
 74. Mười bài thơ Tết - Công thương
 75. Mười bài thơ Tết - Lao động
 76. Mười bài thơ Tết - Nhà giàu
 77. Mười bài thơ Tết - Nhà văn
 78. Mười bài thơ Tết - Thầy tu
 79. Mười bài thơ Tết - Thợ thuyền
 80. Nằm gốc sung
 81. Năm hết Tết đến
 82. Năm mới 1936
 83. Ngày mồng 5 tháng 5
 84. Ngâm trong khi ốm
 85. Nghe cuốc kêu
 86. Ngồi dưới cây tùng tức cảnh bài 1
 87. Ngồi dưới cây tùng tức cảnh bài 2
 88. Ngồi dưới cây tùng tức cảnh bài 3
 89. Ngồi thuyền đụng trời mưa, trách trời
 90. Người lượm phân
 91. Nhà nông than bão lụt bài 1
 92. Nhà nông than bão lụt bài 2
 93. Nhàn ngâm bài 1
 94. Nhàn ngâm bài 2
 95. Nhớ nhà
 96. Nói chuyện với cây cừa bên thuyền
 97. Nói chuyện với muỗi
 98. Phan Bội Châu khóc cháu
 99. Phu quét đường
 100. Phu xe than trời mưa bài 1
 101. Phu xe than trời mưa bài 2
 102. Ru em ngủ
 103. Sau trận bão Quy Nhơn
 104. Sắp xuất dương
 105. Sầm Sơn
 106. Sống
 107. Tạ ơn người bạn gái cho cái bao đầu
 108. Tạ ơn người cho lịch năm mới bài 1
 109. Tạ ơn người cho lịch năm mới bài 2
 110. Tặng cô gái bé bơi xuồng
 111. Tặng thanh niên
 112. Tết
 113. Tết cu li
 114. Tết nhà văn
 115. Tết thợ thuyền
 116. Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 1 - Cô khóc cậu
 117. Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 2 - Hồn cậu trả lời 1
 118. Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 3 - Hồn cậu trả lời 2
 119. Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 4 - Chị khóc em khi em chết theo người yêu 1
 120. Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 5 - Chị khóc em khi em chết theo người yêu 2
 121. Than nhà quê
 122. Than thở một mình tính không ngủ được bài 1
 123. Than thở một mình tính không ngủ được bài 2
 124. Than thở một mình tính không ngủ được bài 3
 125. Thiên vấn phú
 126. Thơ viết trong tù bài 1
 127. Thơ viết trong tù bài 2
 128. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 1
 129. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 10
 130. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 2
 131. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 3
 132. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 4
 133. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 5
 134. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 6
 135. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 7
 136. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 8
 137. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 9
 138. Thuyền đêm tức cảnh
 139. Tỉnh quốc dân phú
 140. Tỉnh tục phú
 141. Tình tự với rượu bài 1
 142. Tình tự với rượu bài 2
 143. Tình tự với rượu bài 3
 144. Trách trời hạn bài 1
 145. Trách trời hạn bài 2
 146. Trách trời hạn bài 3
 147. Trận mưa thình lình
 148. Trông mưa
 149. Tu hú đẻ nhờ
 150. Tuyệt cú bài 1
 151. Tuyệt cú bài 2
 152. Tuyệt cú bài 3
 153. Tuyệt cú bài 4
 154. Tuyệt cú bài 5
 155. Tuyệt cú bài 6
 156. Tuyệt cú bài 7
 157. Từ biệt bạn lần cuối
 158. Tự trào
 159. Tượng vôi đứng trước cửa đền sập
 160. Uống rượu thiếu đồ nhắm
 161. Vào thành
 162. Văn tế các tiên liệt Việt Nam quốc dân đảng
 163. Văn tế cô Giang
 164. Văn tế cụ Thai Xuyên Trần Quý Cáp
 165. Văn tế dân làng Cổ Am bị nạn hoả thiêu ngoài Bắc Kỳ vì liên can việc chứa chấp các đảng viên Việt Nam quốc dân đảng
 166. Văn tế đồng bào Nghệ Tĩnh chết vì nạn lụt
 167. Văn tế Mai Sơn Nguyễn Thượng Hiền
 168. Văn tế Phan Chu Trinh
 169. Vịnh bụt chùa Ơi
 170. Vịnh cái trống
 171. Vịnh hoa hàm tiếu
 172. Vô đề (I)
 173. Vô đề (II) bài 1
 174. Vô đề (II) bài 2
 175. Vô đề (II) bài 3
 176. Vô đề (III) bài 5
 177. Xem gương trong lúc bệnh bài 1
 178. Xem gương trong lúc bệnh bài 2
 179. Xuân cảm

Nam quốc dân tu tri