Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2023 22:45

Nhóm người làm nước,
Nước thịnh bởi người.
Dù gái dù trai,
Gánh chung việc nước.
Song le con gái,
Lại cần thiết hơn.
Bởi mẹ “quốc dân”,
Là phần con gái.
Mẹ hiền con thánh,
Mẹ dữ con ngây,
Mẹ là ai đây?
Chị em ta đó.
Mấy lời gắn bó,
Khuyên các chị em.
Làm mẹ “quốc dân”,
Sao cho xứng đáng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]