Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2024 23:17

Cha cho con học,
Là học làm người,
Học đủ nghề hay,
Học nên người giỏi.
Học ăn học nói,
Học gói học đùm,
Mấy lời quốc âm,
Chị em phải nhớ.
Vá may thêu dệt,
Là việc tiếp khách.
Còn ngày tháng nữa,
Chăm việc canh nông.
Trồng lúa trồng bông,
Nuôi gà nuôi lợn,
Ấy những việc thường,
Mới đường sinh lý,
Học cho đủ tri,
Mới chắc thành công,
Bổn phận đã xong,
Gia đình mới đẹp.
Vậy nên học nghiệp,
Nhất là nữ công.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]