Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 01:12

Rằng Tết thời vui chẳng mấy ai
Duy mình vui Tết nhất trên đời
Hương hoa vô số người mê cúng
Chè oản tha hồ phật sống xơi
Sướng tột là không xâu thuế tới
Giờ thừa lại có kiệu cờ chơi
Rày nghe hội Phật cùng lan khắp
Cứ việc Nam mô tụng niệm hoài


Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957