Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 13:21

Duyên nợ mặn mà non nước cũ,
Tình cờ gặp gỡ tháng ngày xuân...
Còn trời, còn đất, còn đây đấy,
Ai nấy chia nhau gánh một phần.


(1928)