Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2013 12:48

Một lá thuyền lơ lửng,
Năm canh nguyệt ủ ê.
Mưa lùa xe ngựa chạy,
Gió thổi nón tơi về.
Gà gáy mơ hồ sáng,
Quyên kêu sắp sửa hè.
Ông này quá vô sự:
Ba chén ngáy khè khè!


(1930)