Loanh quanh ngày tháng sống qua thì
Còn vắt tiền mua cái tiếng "si"
Bạc nợ nhà băng đòi riết tới
Vốn nhà phố xá bán không đi
Giàu sang mừng thấy vui xuân mới
Túng bấn thêm cho tháng nhuận trì
Thôi lại tết cùng ba chén rượu
Còn trời còn đất mặc chi chi!


Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957