Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (247 bài)
- Phan Chu Trinh (69 bài)
Tạo ngày 05/08/2008 23:11 bởi Vanachi
Võ Phát (?-1895) người xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đậu cử nhân, giỏi văn chương. Hưởng ứng Chiếu Cần vương của Hàm Nghi, ông cùng với em là Võ Hoán khởi sự ở Kỳ Thư, quy tụ được các đội nghĩa quân khác ở Kỳ Anh như Lê Nhất Hoàn ở Kỳ Tân, Trần Công Thường ở Kỳ Phú và Nguyễn Tiến Đắc ở Kỳ Bắc, năm 1889 gia nhập nghĩa quân Phan Đình Phùng. Cụ Phan thấy ông không những là người đảm lược mà còn có nhiều cơ mưu, năm 1891 vời lên Vụ Quang, cho ở bên cạnh, giữ chức bang biện giúp việc văn thư nên thường gọi là Bang Nhu. Sau nghĩa quân thất trận, ông bị bắt rồi bị chém tại kinh đô Thừa Thiên.

 

Tuyển tập chung