Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2013 09:48

Còn lại nhân gian hãy bấy lâu,
Sáu phen Đoan Ngọ ở Thần Châu,
Sông yêu khách lạ đưa trăng biếu,
Non nhớ người xưa khiến gió hầu.
Vắng bạn say liều khuyên bóng múa,
Ngạo đời, hát bướng bảo trời chầu.
Thiên Thai nghe nói gần đâu tá,
Thăm hỏi Lưu đâu với Nguyễn đâu?


(1931)

Ngày mồng 5 tháng 5 tức Tết Đoan Ngọ.