Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 01:08

Liếc mắt trên đời chán những tuồng,
Thấy mềm thì nắn, rắn thì buông.
Phải thi gan sắt xông nghìn đạn,
Từng trải lòng son khắp vạn truông.
Hùm mới hiện hình non biết mặt,
Chim đà ngậm giận biển quay luồng.
Chờ thay cuộc mới ta làm khánh,
Nam Bắc vang lừng với tiếng chuông.


(1936)