Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 11:30

Thì giờ là của báu,
Đi mau như nước chảy lau lảu.
Mới năm một ngàn chín trăm ba mươi lăm,
Đã thấy năm một ngàn chín trăm ba mươi sáu.
Năm cũ không ra sao!
Năm mới sẽ thế nào?
Trái Đất quay hoài không biết mệt,
Con ma "khủng hoảng" không chịu chết.
Duy có người đời khéo nhố nhăng,
Tết lại Tết đi cứ dặng Tết.
Cái Tết mặt trời,
Đi lại mừng tuổi ầm xe hơi!
Rồi đây Tết mặt trăng,
Danh thiếp chúc năm gửi lăng xăng!
Mỗi năm mỗi lần rộn như vậy,
Không biết khi nào Trái Đất kia thôi chạy!


(1936)