Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 07/08/2008 01:09

Ru hời, ru hỡi, ru hơi
Nín đi em hỡi chị ngồi chị ru
Nước ta từ dựng cơ đồ
Bốn ngàn lẽ địa đồ còn kia
Rừng vàng biển bạc thiếu gì
Non sông đất nước cũng thì người ta
Mà thử ngắm Xiêm La, Nhựt Bổn
Một vót lên cùng bạn liệt cường
Nước mình thua kém trăm đường
Sống say chết dở mơ màng điếc câm
Nghĩ lắm lúc âm thầm chị giận
Không chủ quyền nên mất tự do
Cơ đồ tiên tổ để cho
Chỉ vì con cháu không lo giữ gìn!
Nay đến nỗi không quyền tự trị
Tám mươi năm sỉ nhục lắm em ơi
Ru hời, ru hỡi, ru hơi
Mong em khôn lớn nên người
Ơn nhà nợ nước em thời lo toan
Lo toan đem lại giang san
Đừng ham sống cái nhơn tuần như ai


Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957