Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2023 22:52

Con còn thơ trẻ,
Nương nhờ mẹ cha.
Đào mang liễu mẫm,
Cần kẻ vun trồng.
Uống nắn tay chưn,
Mở mang tai mắt.
Nhờ công giáo dục,
Con phải phục tùng.
Bảo thời phải cứ,
Dạy thời phải nghe,
Khó nhọc nặng nề,
Con không dám cãi,
Vì con còn dại,
Phải theo mẹ cha.
Đến lúc lớn khôn,
Cho con độc lập.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]