Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2023 22:54

Con đã đến tuổi,
Xấp xỉ thanh xuân,
Vun cúc trồng lan,
Mong ngày tươi tốt,
Có lông có cánh,
Làm chim thời bay.
Có vẩy có vây,
Làm cá thời nhảy.
Dù thân con gái,
Cũng phận làm người,
So sánh với đời,
Đền ơn bể núi.
Gái tài gái giỏi,
Có kém gì trai.
Áo tôi cơm tôi,
Thưa con không dám;
Con hãy độc lập,
Cha con bằng lòng,
Con phải ra công,
Chuyên cần lập nghiệp.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]