Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 người thích

Đăng bởi Phụng Hà vào 08/04/2012 18:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/04/2012 08:23

Núi đó ai đây bể đó ai?
Giang hồ đầy đất một cha chài.
Mênh mông nước bạc trời mù tít,
Đủng đỉnh thuyền câu lão sống dai.
Trước mắt đã làm cơ tạo hoá
Trong tay chi sót ngón cò trai?
Từng phen ghềnh thác, từng giông tố,
Nhắm cuộc năm châu tủm tỉm cười.


(1929)

Đầu đề bài thơ có nghĩa là: Giang hồ khắp chốn một ông chài.

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008