Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2023 22:50

Khi chưa làm mẹ,
Trước phải làm con.
Con muốn nên con,
Nhất là hiếu đạo.
Thờ cha thờ mẹ,
Cốt ở chí thành,
Theo các việc lành,
Tránh các việc dữ,
Những điều gì tốt,
Hết sức tán thành,
Những điều gì sai,
Hết lòng can gián.
Lao nhiêu tiếng tốt,
Trông cha mẹ nên,
Những tiếng hư hèn,
Trông cha mẹ khỏi.
Làm người con giỏi,
Cốt ở dương danh,
Con có tiếng lành,
Thời cha mẹ tốt.
Con khôn con khóc,
Cha mẹ được nhờ,
Con ngẩn con ngơ,
Cha mẹ chịu cực,
Trăm đường học thức,
Con phải siêng năng.
Nhiều lẽ phải chăng,
Con nên suy xét.
Cầu cho đến biết,
Mới có lẽ hay,
Đã biết lại hay,
Mới là người giỏi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]