15/07/2024 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo làm con (I)

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2023 22:50

 

Khi chưa làm mẹ,
Trước phải làm con.
Con muốn nên con,
Nhất là hiếu đạo.
Thờ cha thờ mẹ,
Cốt ở chí thành,
Theo các việc lành,
Tránh các việc dữ,
Những điều gì tốt,
Hết sức tán thành,
Những điều gì sai,
Hết lòng can gián.
Lao nhiêu tiếng tốt,
Trông cha mẹ nên,
Những tiếng hư hèn,
Trông cha mẹ khỏi.
Làm người con giỏi,
Cốt ở dương danh,
Con có tiếng lành,
Thời cha mẹ tốt.
Con khôn con khóc,
Cha mẹ được nhờ,
Con ngẩn con ngơ,
Cha mẹ chịu cực,
Trăm đường học thức,
Con phải siêng năng.
Nhiều lẽ phải chăng,
Con nên suy xét.
Cầu cho đến biết,
Mới có lẽ hay,
Đã biết lại hay,
Mới là người giỏi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Đạo làm con (I)