Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/01/2019 20:32

Thưa các anh em, các chị em,
Chữ tôi hay lắm phải pha dèm.
Trời e sao đổ ngăn người đọc,
Đất sợ sông nhào đón kẻ xem.
Sấy lửa cha Tần càng quý lắm,
Chữa phong chú Tháo lại kỳ thêm.
Tinh thần một lối văn không mực,
Chả tốn tiền mua cũng đã thèm.


Bài thơ làm khi Phan Bội Châu mở Mộng Du thi xã.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007