Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2013 09:37

Oe oe một tiếng chốc trăm năm,
Trông thấy khôn ngăn giọt luỵ ngầm.
Thần thánh vẫn thiêng sao thảm đạm!
Giang sơn chưa chết há âm thầm?
Vài hồi trống tủi sai đường tính,
Mấy lũ dân đen miệng nó câm.
Còn vợ còn chồng còn đẻ nữa,
Trên đường sự sống phải đồng tâm!


(1938)

Báo Dân: tờ báo của Đảng Cộng sản ở Trung Bộ, xuất bản ở Huế, bị Pháp đóng cửa năm 1938.