Chưa có đánh giá nào
83 bài thơ
Tạo ngày 09/06/2008 09:05 bởi Lavie, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 17/09/2008 23:07 bởi Admin
Những bài thơ của tác giả đăng trên báo "Tiếng dân".

 

 1. Cái chèo với thời gian
 2. Cái nghèo với bốn phương và con đường sống
 3. Cảm giác
 4. Cánh đồng buổi mai
 5. Câu đối tết năm Bình Phú lụt to
 6. Câu đối viếng Phan Thanh
 7. Chăn trâu
 8. Chị tôi
 9. Chiếc lá cuối cùng
 10. Chiều rười rượi
 11. Chiều thu
 12. Chiều xuống
 13. Chống mê tín
 14. Chơi tháp Mỹ Sơn có cảm
 15. Cười đời
 16. Dạ cảm
 17. Dặm chiều
 18. Để ảnh
 19. Đi thuyền
 20. Đi thuyền đêm
 21. Đi thuyền đêm cảm tác
 22. Đi thuyền trên sông Đà buổi chiều
 23. Đời người
 24. Gánh nặng đường xa
 25. Gặp bạn cố tri, ông Thị Hán
 26. Gửi tác giả “Bút quan hoài”
 27. Hoành Sơn hoài cổ
 28. Khép rồi
 29. Khóc chị
 30. Khóc cụ Sào Nam
 31. Không khóc cụ Sào Nam
 32. Lời mẹ dặn
 33. Lửa thù
 34. Lưu biệt vợ
 35. Mai tạnh
 36. Một tâm sự hai thời kỳ
 37. Mừng độc lập giả hiệu 9-3-1945
 38. Mừng thọ bà nội 80 tuổi
 39. Nghe trẻ con khóc
 40. Người với vật bài 1: Người với vật
 41. Người với vật bài 2: Lòng người
 42. Người với vật bài 3: Làm người
 43. Nhà nông
 44. Nhớ bạn
 45. Nói chuyện với người trong gương
 46. Nước réo dưới cầu
 47. Ông câu
 48. Phú đắc
 49. Phu xe than trời mưa bài 1
 50. Phu xe than trời mưa bài 2
 51. Phu xe than trời mưa bài 3
 52. Phu xe than trời mưa bài 4
 53. Phu xe than trời mưa bài 5
 54. Phu xe than trời mưa bài 6
 55. Phu xe than trời mưa bài 7
 56. Phu xe than trời mưa bài 8
 57. Sống thầm
 58. Sơ ngộ
 59. Tái ngộ
 60. Tâm sự người ở lại
 61. Tết dân nghèo
 62. Than bão lụt
 63. Thế tình
 64. Thói đời
 65. Tiễn bạn (I)
 66. Tiễn bạn (II)
 67. Tiễn bạn bị đổi đi Kon Tum
 68. Tiễn chồng bị đầy đi Ban Mê Thuật
 69. Tiếng dân
 70. Tìm đâu?
 71. Tình gối lòng trai
 72. Trả lời anh Trần Đình Phiên
 73. Trả lời bạn
 74. Trọn nghĩa chung tình
 75. Trông về cố thổ
 76. Trời lụt
 77. Viếng bạn Lê Văn Chương
 78. Viếng bạn Tăng Tiến
 79. Viếng cụ Sào Nam
 80. Vô đề
 81. Xem hát bội
 82. Xem tranh tứ bình
 83. Xuân cảm