Hoạ nguyên vận bài "Lời cảm tạ" của Cụ đăng trên báo "Tiếng Dân" ra ngày 6-11-1940 với bài chú dẫn của cụ: "Đây là bài thi để lại cảm tạ các bạn đã và sẽ gửi bài văn và câu đối trước và sau khi tôi chết". Bài thơ kết thúc bằng hai câu kêu gọi trầm hùng:

"Gắng gổ, an hem, này gắng gổ!
Nhờ an hem chuộc nợ ba sinh".

Tôi cũng như là các chị, anh
Hữu tình mà cũng hoá vô tình!
Câu văn than hảo người thiên cổ,
Giấc mộng tìm vơ trống ngũ canh.
Buổi mới phong trào đang phát triển,
Thời xưa nhân vật nửa điêu linh
Khóc người mất, hận người chưa mất
Có hận gì đâu nỗi tử sinh!


(1940)