Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 08/06/2008 10:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/06/2008 04:31

Kẻ Bắc người Nam chung một hồn
Hồn trong gang tấc khách quan sơn
Khêu duyên văn tự thơ làm mối
Hợp cõi tinh thần não kết hôn.
Cùng xót tang thương tuôn chữ ngọc,
Chung căm thời thế bật văn hờn.
Biết ông, ông biết mình chăng hử?
Ông hỏi lòng ông với nước non…