Phong trào khủng hoảng đã trào dâng
Bão lụt chồng them hoạ một tầng
Gió tốc nhà bay trời cuộn cuộn
Lũ tràn đồng ngập biển dăng dăng
Ba đào mấy lớp mồ chon sống
Huyết hãn muôn dân đất khoả bằng
Sưu thuế đã cao, mùa lại mất
Chết thì chưa chết, sống mần răng!


Thế Nhu
Tiếng Dân, 2-12-1933